Obchodní podmínky

Výklad karet - obchodní podmínky

Aktuální platné znění všeobecných obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na výklad karet, který nabízí Jiřina Koukalová, bytem Sportovní 161, Úvaly 250 82, IČO: 75213729 (dále jen ,,kartářka,, Sandra). Zasláním objednávky zákazník vyjadřuje s těmito podmínkami souhlas.

Evidence tržeb: Nepodléháme EET. Platba je výhradně bezhotovostním převodem na účet, nebo složenkou typu A na účet. Elektronická evidence tržeb, se bezhotovostních plateb netýká.

- Služby mohou využívat pouze osoby starší 18 let.
- Na výklad karet se lze objednat telefonicky nebo e-mailem.
-Pokud bude zákazník objednán jinak, než na e-mailu, bude požádán o sdělení emailu, na který mu bude zaslána potvrzovací zpráva o objednání termínu. Tedy dokončení objednávky a potvrzení objednávky je možné jen na e-mailu.
- Výklad je po zpracování zaslán na email, ze kterého byl zákazník objednán. Zasílán je v PDF formátu. 
- Služba se hradí bezhotovostně na účet, nebo složenkou typu A na účet. Tedy jen bezhotovostní platby.
- Kartářka se zavazuje, že se zákazníkům (výkladu) bude věnovat v den  objednaného termínu. A výklad po zpracování zašle na email, ze kterého byl zákazník objednán. 
- Dále se zavazuje, že bude probíhat vzájemná komunikace formou e-mailu. Pro dořešení a zaslání všeho potřebného pro výklad. Pokud to předem nebylo dohodnuto jinak. Po domluvě (na rituály, práce s čakrami atd...)  lze využít například skype, Hangoust, icq, facebook (messenger).
- Dále se zavazuje, že výklady ani nepředá ani nebude probírat s třetími osobami. Zavazuje se, že zjištěné informace, zůstanou jen mezi kartářkou a zákazníkem.

Stav objednávky:

- Při zájmu o volné termíny, budou zákazníkovi nabídnuty nejbližší možné termíny po upřesnění délky výkladu a pro upřesnění otázek pro výklad. 
- Po objednání termínu, bude potvrzeno objednání a zaslány informace k platbě (Vystavena objednávka + faktura)
- Po přijetí platby, kartářka zašle potvrzení přijetí platby v pdf formátu na email zákazníkovi a potvrdí termín výkladu.

- Po výkladu, bude zaslán výklad v pdf souboru zákazníkovi na email i s potvrzením účasti na výkladu.

Zákazník souhlasí, že poskytovatel služeb je oprávněn dle §26 zákona č. 235/2004 Sb. Vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

Závaznost objednávek:

- Každá objednávka, která je potvrzena a zaslány informace k platbě se považuje za závaznou.

- Zákazník je povinen, zaslat vše potřebné k výkladu (foto,otázky, souhlas GDPR) ve finální verzi (tedy vhodné ,,potvrzené" pro výklad) nejpozději 2 pracovní dny, před výkladem. Zaslání podkladů pro zpracování výkladu, je na email kartářky: info.sandra.com@gmail.com  

-Pokud nebude zasláno vše potřebné k výkladu ve finální verzi nejpozději 2 pracovní dny před výkladem, bude zákazníkovi nabídnut jiný náhradní termín pro přeobjednání. Nový termín pro přeobjednání, bude navrhnut až po zaslání všeho potřebného pro výklad. 
- Zrušení objednávky je možné nejpozději 3 pracovní dny před dohodnutým termínem.
- Zrušení objednávky je možné jen písemně a to na email: info.sandra.com@gmail.com

- Kartářka si vyhrazuje právo přesunout termín plánového výkladu v případě, že dojde k události, která jeho konání výkladu znemožní (nemoc, přerušení dodávky elektrického proudu, výpadek internetu nebo vyšší zásah moci). V takovém případě budou zákazníci informováni ihned, jak to bude možné a bude jim nabídnut nový náhradní termín, pro zpracování výkladu. 

Možnosti výkladu:

- Při výkladu není možné se ptát na soukromé věci cizích osob.
- Není to možné ani po sdělení, že Vám to daná osoba povolila, na výklad se musí osoba objednat sama, není možno sdělovat soukromí cizích osob.
- Není možnost se ptát na soukromé věci ani rodinných příslušníků, nebo dětí pokud dosáhli věku 18 let.
- Je možnost se ptát na jiné osoby pouze ve spojitosti s Vámi (objednaným zákazníkem).

Ochrana osobních údajů:

- Osobní údaje zákazníků, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od kupujících jsou použity výhradně pro vnitřní potřebu obchodního vztahu a nejsou poskytovány třetím osobám.

Nárok na vrácení peněz:

- Výklad je možné zrušit nejpozději 3 pracovní dny před dohodnutým termínem. Při zrušení výkladu nejpozději 3 pracovní dny před dohodnutým termínem, bude vrácena celá zaslaná finanční částka.
- Vrácení finanční částky je možné na bankovní účet.
- Po využití služeb není možnost vrácení finanční částky.
- Pokud dojde ze strany zákazníka ke zrušení 2 pracovní dny a méně před dohodnutým termínem, souhlasí zákazník s tím, že v případě dalšího objednání nejdříve výklad uhradí, až poté mu bude nabídnut volný termín pro výklad. Neboť zákazník nevykompenzuje finanční ztrátu kartářce, která již nestihne daný termín (který byl blokován) nabídnout jinému zájemci.
- Pokud platba za dohodnutý výklad nedorazí včas do začátku výkladu, nelze výklad provést a je nutné se domluvit na novém termínu (přeobjednat se). - Zákazník, který si objedná závazně výklad a poté nezaplatí, ani výklad nezruší nejpozději 3 pracovní dny před termínem, nemusí mít už možnost být znovu či opakovaně objednáván a služby kartářky využívat.
Od roku 2009 mám ceník stále stejný. Snažím se vyvarovat zdražování výkladu, aby byl můj výklad dostupný i pro lidi, kteří nemají dobré finanční zázemí. Bohužel se mi ale občas stává, že ne každý dodrží termíny (nezaplatí a zapomene zrušit výklad). Tímto tedy vznikají i povinnosti a podmínky, v podobě ,,zákazu" využívání služeb, které se ,,dotknou" jen nezodpovědných zákazníků.

Kategorie:

- Služba je kategorizována jako zábava, provozuje se na základě dobrovolnosti zákazníka.Tyto obchodní podmínky jsou platné od 04.05. 2009

kartářka Sandra