Přehledné informace o zabezpečení Vašich osobních údajů najdete v odkazu - klikněte na žlutý odkaz zde: 

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů 

Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je Jiřina Koukalová se sídlem Sportovní 161, Tuklaty 25082, IČ: 75213729 , zapsaná na živnostenském úřadě v Českém Brodě. Subjekt údajů může správce kontaktovat kdykoliv na emailové adrese: info.sandra.com@gmail.com

Zásady ochrany osobních údajů.

Ochranu osobních údajů považuji za velmi důležitou pro zákazníka, ne jen z hlediska zákonných povinností. Z tohoto důvodu se snažím dbát na to, aby s nimi bylo vždy nakládáno v souladu s právními předpisy a s náležitým respektem k zájmům a ochraně soukromí zákazníků. Tímto Vám chci poskytnout srozumitelné a ucelené informace o zpracování Vašich osobních údajů.

*Proč osobní údaje zpracovávám.

*V jakém rozsahu a jakým způsobem jsou zpracovány.

*Kdo se podílí na zpracování údajů a komu je lze předávat.

*Jaká jsou Vaše práva práva při zpracování údajů.

Správcem osobních údajů je: Jiřina Koukalová IČ: 75213729 zapsaná v živnostenským rejstříku.

Účel zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů bez souhlasu zákazníka.

Za účelem možnosti objednání a vykonání služeb, jsem povinna zajišťovat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Bez těchto údajů Vám nemohu nabídnout a poskytnout mé služby. Proto zákon v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů Váš zvláštní souhlas.

Dle právních předpisů mám v některých případech povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat a to zejména za účelem:

Plnění daňových povinností v oblasti dodržování předpisů ve spolupráci se správou daní. Uchovávání údajů dle zákonných požadavků.

Zpracování osobních údajů se souhlasem zákazníka.

Zpracování pro jiné než výše uvedené provádím jen s Vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, nicméně v některých případech může být předpokladem sjednání a poskytování služby.

Údaje získané s Vaším souhlasem mohou být použity zejména pro tyto účely:

Nabídku služeb nebo jiných obchodních sdělení. Při zasílání nových či nově aktualizovaných informací o mých službách. Informace zasílané přes prostřednictvím elektronické komunikace.

Zvyšování kvality služeb je možné komunikaci zpracovávat i následně vyhodnocovat. Vaše osobní údaje můžou být shromažďovány v různé době. Zejména při kontaktu využívání služeb např. - průběh komunikace při objednávání služeb, průběh a část komunikace při využívání služeb, fotografie nezbytné pro zpracování objednaných služeb.

Jako správce údajů o Vás eviduji jen ty údaje, které mi sami sdělíte, nebo které jsou dostupné pro splnění služeb. Údaje jsou například: emailová adresa, pro další komunikaci kontakty na skype, icq, hanghoust, facebook atd. Číslo účtu pro evidenci úhrad za služby. IP adresa v hlavičce emailu atd.

S údaji nakládám (zpracovávám je) jen v situacích nutných pro fungování a plnění služeb.

S údaji nakládám jen po dobu plnění objednávaných služeb.

Souhlas je dobrovolný, nicméně pokud není udělen či je zamítnut, nemůžu Vám moje služby poskytnout, jelikož údaje, které zpracovávám, jsou nezbytné pro plnění nabízených služeb.

Odvolání souhlasu

Souhlasy ke zpracování osobních údajů výše popsané je možné v plném rozsahu nebo částečně odvolat. Doručením písemného odvolání prostřednictvím elektronické komunikace (pouze na emailu) : info.sandra.com@gmail.com

Rozsah osobních údajů

Rozsah osobních údajů, které budu zpracovávat jsou nezbytné k plnění služeb.

Konkrétně zpracovávám: Emailovou adresu, údaj o státní příslušnosti, číslo účtu a jméno majitele účtu přes který byly hrazeny objednané služby. Kontaktní spojení včetně elektronických kontaktů, fotografie zákazníků, a další údaje, které jsou v souvislosti s mými závazky a nabídky služeb.

Zdroje údajů

Osobní údaje získávám přímo od Vás, při objednávání služeb, návazné komunikaci a plnění služeb.

Právo na ochranu osobních údajů.

Máte též právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na úřad pro ochranu osobních údajů.

Kdo může přijít do styku s osobními údaji zákazníka.

Evidované údaje jsou výhradně používány pro potřeby firmy: Jiřina Koukalová, evidované údaje nejsou žádným způsobem, poskytovány třetím stranám.

S údaji může přijít do styku pouze ze zákona daný subjekt a majitel nabízených služeb:

Jiřina Koukalová, Sportovní 161, Tuklaty 250 82 (Správce údajů)

Finančí úřad, Živnostenský úřad, úřady a osoby pro zpracování  zákonem daných povinností - daně z příjmů daňové účely (daně, účetnictví) a s tím spojené.